VẢI BAO BỌC CÔNG TRÌNH PP

{关键字}

Là một loại vải PP ưu việt có tăng cường chất UV bảo vệ được sử dụng để kiểm soát trầm tích sói mòn.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

{关键字}
SẢN PHẨM
SẢN PHẨM