{关键字}
{关键字}

VẢI ĐỊA KỸ THUẬT PP

Là một loại vải PP ưu việt có tăng cường chất UV bảo vệ được sử dụng để gia cố nền đất yếu, khôi phục nền đất yếu, liên kết các cọc, đệm nền có lỗ hổng, chống xói mòn, lọc tiêu và thoát nước….

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

{关键字}
SẢN PHẨM
SẢN PHẨM